Financiering

AD(H)D-Coaching kan gefinancierd worden uit een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Wanneer je een door een psychiater gestelde diagnose AD(H)D hebt kun je bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie aanvragen. Op basis van de door het CIZ afgegeven indicatie krijg je een Persoons Gebonden Budget toegewezen. Daaruit kun je de ondersteuningsuren betalen.

Wij verzorgen de aanvraag bij het CIZ voor je.

Tijdens de PGB-aanvraag, die van begin tot eind soms vele maanden in beslag neemt, bieden wij ondersteuning voor eigen rekening. D.w.z. wanneer het PGB is toegekend worden ook deze ondersteuningsuren met het PGB verrekend, wanneer geen PGB wordt toegekend zijn de tot dan toe gemaakte ondersteuningsuren voor rekening van Mannaz.